Opowieści inspirowane obrazami,malrstwem, i technikami. Zdarzenia, refleksje i wrazenia, które przynosi sztuka.