"Trójca Święta" według Andreja Rublowa 50x65 cm

IKONA ZWANA INACZEJ GOŚCINNOŚCIĄ ABRAHAMA
Trójca Święta – ikona prezentowana niżej powstała na podobraziu drewnianym z kowczegiem w technice temperowej. 
Za oryginałem powtórzono technikę malarską Andrzeja Rublowa: syntetyczne, gładkie karnacje w odcieniach oliwkowej ziemi zielonej i złotego ugru a także dynamicznie malowane szaty w intensywnych odcieniach.
Odtworzono również niezwykle charakterystyczne dla tej ikony zniszczenia, tj. spudrowania warstwy malarskiej, pęknięcia desek podobrazia, niszczenia złocenia i otwory po gwoździach.

Oferowane formaty: 45×60, 73×90 cm, 90×110 cm, 114×144 cm.

Zamów ten obraz: