apoptosis
“This Mortal Coil II”
2023 r.
60 x 80 cm.
Złoto, srebro i olej na płycinie.

 

Prace powstały w ramach Projektu 5th Art & Science “Sztuka Apoptozy – Art of Apoptosis”,
organizowanego przez Instytut Sztuk Pięknych UR i Instytut Nenckiego PAN.
IDEA projektu Sztuka apoptozy
Apoptoza to naturalny proces programowanej śmierci komórki. Apoptoza jest zjawiskiem pozwalającym na usunięcie nieprawidłowych albo uszkodzonych i zużytych komórek z organizmu na drodze ich samobójczej śmierci dla dobra organizmu. Mówiąc inaczej proces ten, to podlegająca kontroli destrukcja własnych komórek w organizmie wielokomórkowym.
Na miejsce uszkodzonych lub niepotrzebnych komórek powstają nowe.