„The Girl” z cyklu „Fairytales”

2020 r., 60 x 77 cm.
Olej na tekturze.

Inspirują mnie ludowe środki wyrazu, techniki oraz materiały, jak w tym przypadku makatka ścienna. 
Ten obraz jest jednym z obiektów / artefaktów, które nazywam moimi “źródłami mocy”. Wyobrażam sobie, jak z nich wzrastają moje siły życiowe i kreatywne. Dziecięce myślenie magiczne to dla mnie umiejętność równie cenna, jak chodzenie po wodzie.
Pielęgnuję ją jako akcelerator wszelkiej zmiany i progresu.