"Ogród rozkoszy ziemskich" według Hieronima Boscha

Prezentowana kopia to fragment środkowego skrzydła, będącego częścią tryptyku: „Ogród rozkoszy ziemskich” lub „Tysiącletnie królestwo”.
Realizacja w formacie 60 x 80 cm powstała w 2021 roku. Znajduje się w kolekcji prywatnej.
Technika wykonania:
– podobrazie wykonano z drewna dębowego, za oryginałem;
– na odwrociu zamontowane są dwie dębowe szpongi stabilizujące, montowane na wpust;
– podobrazie przeklejono trzykrotnie klejem króliczym i płótnem, następnie pokryto je zaprawą kredowo-klejową;
– rysunek kompozycyjny przeniesiono przepróchą i utrwalono spoiwem temperowym;
– warstwa podmalowania wykonana została w technice chudej tempery jajowej oraz naturalnych pigmentów proszkowych;
– zasadniczą warstwę malarską wykonano w technice olejno – żywicznej (za oryginałem);
– malaturę zabezpieczono werniksem.

„Ogród rozkoszy ziemskich”, oferowane formaty:
60 x 80 cm, 80 x 100 cm 100 x 150 i większe.