Matka Boska z Niegowici

OPIS TECHNIKI:

Matka Boska z Niegowici lub inaczej Matka Boża Wniebowzięta znajduje się w ołtarzu głównym niegowickiej świątyni, powstał ok. 1610 r. Fundatorami była rodzina Niewiarowskich herbu Półkozic z pobliskiego Niewiarowa. Obraz wykonano na podobraziu drewnianym łączonym z ramą. Całość przeklejono klejem króliczym i płótnem, a następnie pokryto je zaprawą kredowo-klejową. Podmalowanie sceny głównej i malaturę ramy wykonano w technice chudej tempery jajowej. Scenę główną namalowano w oryginalnej technice barokowej tj. olejno-damarowej. W oryginale obraz obramiony jest ażurową ramą złocona i srebrzoną. Ornament został przetransponowany na technikę malarską.

Zamów ten obraz: