Ikona Drzewo Życia

Ikona Drzewo Źycia w formacie 125 x 93 cm powstała na zamówienie fundacji Demos dla Kaplicy w Odporyszowie w 2023 roku.
Technika wykonania:
– ikona powstała na podobraziu drewnianym z kowczegiem;
– drzewo, owoce i liście pozłocono w technice olejnej 23 i 3/4 – karatowym złotem płatkowym;
–  jako spoiwa malarskiego użyto tempery jajowej

Ikona „Drzewo Życia” oferowane formaty:
125 x 93 cm, 140 x 108 cm.