“Ars Mortis”
2023 r.
13 x 13 cm.
Technika własna i  złoto 23 3/4 karata na desce.

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…
Utraconym osobom, marzeniom, tożsamościom, nadziejom, wyobrażeniom o świecie. Nawet potrzebom, na ktorych realizację nie starczyło przestrzeni, energii, czy możliwości. 
Jeśliby pomyśleć, że wszystko jest energią, także myśli i uczucia, to nie bezpodstawne wydaje się założenie, że mają także swoją masę, gęstość, strukturę i wagę. 
Każda żałoba potrzebuje zamknięcia, zdjęcia z siebie, odklejenia i pożegnania. Można tak…

Wszystkie żałoby niedokończone na tony ważone. Gęste, lepkie, czarne. Zamknąć szczelnie w obiekcie. Ukochać, pożegnać czule, odegnać. Potrzeba.