Matka Boska Częstochowska ikona w kolekcji prywatnej

Technika wykonania:

– podobrazie drewniane z kowczykiem o wymiarach 40 x 55 cm ( wymiary zewnętrzne);
– nimby wypukłe;
– podobrazie przeklejone płótnem bawełnianym, klejem króliczym;
– zaprawa gruntująca – kredowo – klejowa;
– nimby i zewnętrzny margines złocone na „poler” w technice bolusowej 24-  karatowym złotem płatkowym;
– obraz malowany w technice tempery jajowej i pigmentów proszkowych, z powtórzeniem oryginalnej – średniowiecznej techniki malowania;
– lamówki na szatach złocone „na poler” w technice bolusowej 24- karatowym złotem proszkowym;
– ornamenty szat malowane 24 – karatowym złotem proszkowym;
– warstwa wykończeniowa i laserunki wykonane w technice olejnej;
-obraz zabezpieczony werniksem.

CENA:

40 X 55 CM – 4200 ZŁ

50 X 71 CM – 6000 ZŁ

97 x 137 CM – 13000 ZŁ

Zamów Matkę Boską CzęstochowskąKopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej to wierne odwzorowanie najbardziej znanego i czczonego w Polsce wizerunku maryjnego. W tradycji wschodniej znany jako Częstochowska Ikona Matki Bożej.

Matka Boska Częstochowska to kompozycja, którą namalowano według kanonu ikonograficznego Hodegetrii. Jest to jedno z najdawniejszych wyobrażeń Marii, które powstało jeszcze w zaraniu maryjnej czci, we wczesnych wiekach chrześcijaństwa.

Swoje miano Hodegetria, tłumaczone jako: Przewodniczka, Wskazująca Drogę (greckie hodos – droga, hodeo – prowadzić), wyobrażenie to zawdzięcza klasztorowi Ton Hodegon w Konstantynopolu, gdzie przechowywano najdawniejszą tego rodzaju ikonę.

Pomimo, że w kompozycji dominuje postać Marii, należy podkreślić, że najważniejszą postacią pozostaje Chrystus. Przedstawienie w typie Hodegetrii pozostaje  tematem chrystologicznym.

Macierzyństwo sprowadzone tu zostało do roli symptomatu Wcielenia Logosu. Pierwszoplanowym staje się dostojeństwo Marii jako Matki Pana, wyrażone poprzez hieratyzm Jej postaci i skrywanie matczynej czułości poza wzniosłością.

Przypomina to bizantyński ceremoniał cesarskiego dworu z eksponowaną rolą władczyni, która panując nad emocjami, prezentuje dziedzica tronu.

Oznacza to, że Chrystus nie jest przedstawiony jako budzące tkliwość niemowlę. Zgodnie z wymową proroctwa Izajasza(7,14), przedstawony został jako młodzieniec – Emmanuel – uobecnienie Boga.

SZUKASZ CZEGOŚ INNEGO?

Napisz do mnie - przygotuję coś specjalnie dla Ciebie!
Więcej obrazów na blogu.

JAKIE OBRAZY MOŻNA ZAMÓWIĆ W PRACOWNI TEMPER?