Trójca Święta Rublowa

IKONA ZWANA INACZEJ GOŚCINNOŚCIĄ ABRAHAMA

Trójca Święta – ikona pisana jest na desce z kowczegiem w technice temperowej, w 2016 r., format: 114 x 142 cm. Nimby i kowczeg złocone na mat 23- karatowym złotem płatkowym. Za oryginałem powtórzono technikę malarską Andrzeja Rublowa: syntetyczne, gładkie karnacje w odcieniach oliwkowej ziemi zielonej i złotego ugru a także bardzo dynamicznie malowane szaty w intensywnych odcieniach. W ikonie odtworzono również niezwykle charakterystyczne dla tej ikony zniszczenia, tj. spudrowania warstwy malarskiej, pęknięcia desek podobrazia, niszczenia złocenia i otwory po gwoździach.

 

Trójca Święta – ikona na zamówienie – CENA:
50×62 CM- 6000 ZŁ
70×87 CM – 8500 ZŁ
90×111 CM – 11000 ZŁ
114×142 CM (JAK ORYGINAŁ) – 14000 ZŁ

 
Zamów ikonę Trójcy Świętej


Trójca Święta ikona i jej historia

Powstanie niniejszego dzieła wiąże się z wydarzeniami z 1408 r., kiedy to spłonął klasztor Troicki. Patriarcha Nikon natychmiast przystąpił do odbudowy. Zaproszenie Rublowa miało być gwarancją prawowierności przedstawień. Temat ikony – zwanej niekiedy Trójcą Starotestamentową lub Gościnnością Abrahama – oparty jest na historii biblijnej. Wizycie u Abrahama trzech aniołów, którzy przepowiadają jego żonie Sarze narodziny pierworodnego syna. We wcześniejszych, bizantyjskich interpretacjach tematu, nie brakowało szczegółów rodzajowych. Na stole stoją potrawy, sędziwy patriarcha podaje poczęstunek wędrowcom, siedzącym w cieniu dębu. Rublow oczyścił scenę z elementów towarzyszących, usunął historyczny kontekst i nadał przedstawieniu charakter ponadczasowy.

Trójca Święta to ikona, która stanowi wykładnię filozoficznej, duchowej treści przedstawienia. Dla wyrażenia „Boga w Trójcy jedynego” Rublow wybrał idealne środki artystyczne. Nierozdzielność i nieskończoność zostały osiągnięte łagodnym, kolistym rytmem łączącym postaci aniołów. Ich zwroty, nieznaczne gesty, układ stóp, pochylenie głów, budują zamkniętą formę kręgu, którego centrum wyznacza kielich z głową Baranka – symbol Eucharystii. W kolisty, płynny rytm wpisują się nawet trony, stopnie stołu – ołtarza, „schylona” góra i przygięta gałąź.

Wizja ogarniającej cały świat jedności jest tak sugestywna, że mniej istotne staje się przypisanie aniołów konkretnym osobom Trójcy, nad czym dyskutują uczeni. W roku 1551, na Soborze „Stu Rozdziałów” w Moskwie zalecono „aby malarze malowali ikony według starych wzorów, tak jak malowali greccy malarze i jak malował Andrzej Rublow”.


SZUKASZ CZEGOŚ INNEGO?

Napisz do mnie - przygotuję coś specjalnie dla Ciebie!
Więcej obrazów na blogu i fanpage

JAKIE OBRAZY MOŻNA ZAMÓWIĆ W PRACOWNI TEMPER?